Akcja: EDWARD- 21 września -Europejski Dzień bez ofiar śmiertelnych na drogach

EDWARD to 24-godzinne działania prowadzone przez policje ruchu drogowego państw członkowskich TISPOL oraz podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Akcja EDWARD promuje „wizję zero” przyjętą w wielu krajach europejskich, czyli ZERO śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Europie w dniu 21 września br. Z całą pewnością założenie to będzie niezwykle trudne do osiągnięcia w praktyce. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że oprócz wzmożonej aktywności policji na europejskich drogach, chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi na powszechny problem, jakim jest duża liczba osób, która codziennie traci życie i zdrowie w wypadkach drogowych. Z tej okazji klasy I-III odwiedziła p. asp. Monika Wacławek, która przeprowadziła prelekcję dla uczniów na temat bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego.

Uczniowie wykazali się dużym poziomem wiedzy o tym, jak być bezpiecznym. Ponadto klasy Szkoły Podstawowej wykonały piękne prace plastyczne o powyższej tematyce tworząc z nich gazetkę szkolną. Klasa III z p. dyrektor M. Kukowką korzystając z e-podręcznika w praktyczny sposób przeanalizowała zasady bezpieczeństwa na drodze oraz sytuacje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W naszej szkole przez cały rok dbamy, by nasi uczniowie rozwijali umiejętności bezpiecznych zachowań, w tym również będąc uczestnikiem ruchu drogowego.

 

Program Profilaktyki Zintegrowanej: Archipelag Skarbów

W dniach 8-9 czerwca br. uczniowie klas II i III gimnazjalnych Zespołu Szkół w Lubecku, uczestniczyli w Programie Profilaktyki Zintegrowanej- Archipelag Skarbów. Program odbył się w sali naszej szkoły.
Czego uczestnictwo w programie uczy młodzież? – Zdrowego i mądrego stylu życia. A także jak unikać alkoholu, substancji psychoaktywnych, przemocy, cyberprzemocy. Archipelag Skarbów pokazuje, że ich siłą i pięknem jest ich młodość, spontaniczność, otwartość na drugiego człowieka i nadzieja, na podbój świata.
Archipelag Skarbów jest prowadzony przez 3-4 osobową ekipę specjalnie przeszkolonych trenerów. W dwudniowych warsztatach biorą udział duże grupy młodzieży (ok. 150-200 uczniów). Podczas czterogodzinnych warsztatów młodzież zamienia się w poszukiwaczy skarbów jakimi są: głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji oraz marzeń. Przekazywana jest młodzieży wiedza o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Trenerzy dają młodym konkretne wskazówki, jak radzić sobie z silnymi uczuciami: zakochaniem, złością, gniewem. Omawiają też problemy takie, jak uzależnienie od seksu i pornografii oraz mechanizmy powodujące uzależnienie od alkoholu i narkotyków. Czytaj dalej

Program Profilaktyczny: „Kręci mnie bezpieczeństwo”

Głównym celem kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo” jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu   w miesiącu czerwcu spotykali się z uczniami naszej szkoły w kontekście zbliżających się wakacji.0

Dnia 1 i 7 czerwca funkcjonariusze przypominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas m.in. jazdy na rowerze, wypoczynku nad wodą czy górskich wycieczek. Rozmawiano z uczniami na temat bezpieczeństwa i zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa w trakcie wykonywania prac polowych i w gospodarstwie rolnym. Wiele czasu poświęcono na wspólne przypomnienie zasad bezpieczeństwa, jakie zachowywać powinni wszyscy użytkownicy ruchu drogowego. Uczniowie utwierdzili się również w przekonaniu, że wiele niebezpieczeństw czyha w wirtualnym świecie i warto stosować poznane zasady netykiety. Wszystkie działania podejmowanie przez szkołę, przez cały rok szkolny w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa są wspierane przez lubliniecką Komendę Powiatową Policji. Mamy nadzieję, że wspólne wysiłki włożone w ich realizację przyniosą efekt w postaci bezpiecznych, słonecznych i pełnych pozytywnych wrażeń wakacji.

Gimnazjalisto! już czas wybrać przyszłość edukacyjno-zawodową !

Uczniowie klas trzecich po napisanych egzaminach aktywnie wzięli się za poszukiwanie swoich dróg edukacyjno-zawodowych. W tym celu uczestniczyli dnia 25.04.br. w dniu otwartym Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu oraz dnia 26.04 promocji Zespołu Szkół z Dobrodzienia.  Dnia 27.04.br. w murach naszej szkoły  gościliśmy cztery szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Lublinieckiego: Zespół Szkół im. A. Mickiewicza, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych z Lublińca. Wszystkie szkoły zaprezentowały poprzez prezentacje multimedialne swoje oferty edukacyjne oraz walory swoich placówek. Był czas na indywidulane konsultacje z uczniami i nauczycielami oraz Powiatowym doradcą zawodowym – p. K. Dworok. Liczymy, że działania podejmowane przez szkołę w ramach doradztwa zawodowego przyniosą oczekiwane rezultaty i każdy nasz absolwent znajdzie miejsce w wybranej szkole i wymarzony zawód. Czytaj dalej

Świadectwo trzeźwego życia

W ramach realizacji zadań Szkolnego Programu Profilaktyki klasy I gimnazjalne w kwietniu br. uczestniczyły w warsztatach dotyczących poznania mechanizmu uzależnienia na przykładzie uzależnienia od alkoholu. Na przykładzie doświadczeń życiowych i walki z chorobą alkoholową p.Zygmunt pokazał, że każde uzależnienie stacza człowieka na dno.. . Życie Pana Z. Sowy jest przykładem jak trudno wyjść z nałogu oraz jaką cenę płacą najbliżsi żyjąc z osobą uzależnioną. Przesłanie zajęć jest jasne, nie warto wchodzić na drogę uzależnienia….życie bez nałogów jest bardziej atrakcyjne i wartościowe.

Wizyta klas I-III Szkoły Podstawowej w Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu

Dnia 20.04.br. uczniowie klas najmłodszych mieli niecodzienną atrakcję, być gośćmi w Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu.  Uczniowie z bliska mieli okazję obserwować pracę funkcjonariuszy policji, zwiedzić nowoczesny budynek naszej jednostki i poznać specyfikę służby w wydziale kryminalnym, prewencji i ruchu drogowego. Pani asp. M. Wacławek zaprezentowała  mundur policjanta, sprzęt policyjny w postaci kajdanek, pałki, tarcz, kamizelek kuloodpornych oraz wyjaśniła celowość takiego umundurowania m.in. w zabezpieczaniu imprez masowych. Był też czas na przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa w szkole, domu, na drodze. Czytaj dalej

O bezpieczeństwie w wirtualnym świecie

Dnia 5 kwietnia w ramach Dnia Otwartej Szkoły odbyły się konsultacje z rodzicami oraz prelekcja funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu na temat bezpieczeństwa w wirtualnym świecie.  Zgodnie z zaleceniami zawartymi w liście otwartym Ministerstwa Edukacji Narodowej, który został skierowany do dyrektorów i nauczycieli 20 marca br., a będącego reakcją na tragiczne wydarzenia związane z graniem przez nastolatków w gre – „Niebieski Wieloryb”  kolejny raz podjęto we współpracy z lubliniecką Komendą Policji działania profilaktyczne zmierzające do uświadomienia rodziców w tematyce bezpieczeństwa w sieci. Funkcjonariusze przestrzegli rodziców przed zagrożeniami na jakie mogą natknąć się ich dzieci w świecie wirtualnym. Policjanci zaapelowali o wzmożoną kontrolę rodzicielską, podczas gdy ich pociechy surfują w Internecie czy to w komputerze, czy na smartfonie. Zasada ufaj i kontroluj może przestrzec nasze pociechy przed wieloma niebezpieczeństwami.

KAMPANIA SPOŁECZNA BEZPIECZNY PRZEJAZD – „SZLABAN NA RYZYKO!”

W naszej szkole w ramach  działań Kampanii prelekcję o tej ważnej tematyce przedstawili i  asp. M. Wacławek z Komendy Powiatowej Policji z Lublińca i funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei.
Celem nadrzędnym jest kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych, poniesienie świadomości uczniów o konieczności zachowania szczególnej ostrożności wokół przejazdów kolejowych i torów. Celem tego przedsięwzięcia jest ograniczenie liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych.
KAŻDEGO ROKU NA PRZEJAZDACH DOCHODZI DO 200-250 KOLIZJI I WYPADKÓW, W WYNIKU KTÓRYCH GINIE KILKADZIESIĄT OSÓB. W MIEJSCACH NIEDOZWOLONYCH MA MIEJSCE OKOŁO 300 WYPADKÓW ROCZNIE, W KTÓRYCH ŚMIERĆ PONOSI ŚREDNIO PONAD 200 OSÓB.
Bezpieczeństwo wokół torów i na przejazdach jest naszą wspólną sprawą . Mamy nadzieję, że to spotkanie odwiodło, co niektórych młodych ludzi od skracania sobie drogi, bądź wędrówek przez tory do np. Mcdonalds’a . Liczymy na Wasz rozsądek, włączcie myślenie…

„Między nami kobietkami”

Dnia 09.02.br. uczennice klasy V i VI SP uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielką firmy Procter & Gamble Polska. Spotkanie dotyczyło omówienia zmian zachodzących w ciele i psychice, każdej dziewczynki, gdy staje się kobietą.  Celem spotkania było zaprezentowanie środków higieny osobistej, z których mogą korzystać. Każda dziewczynka otrzymała zestaw upominkowy od firmy Always. Zachęcamy dziewczyny zainteresowane tematyką do odwiedzenia strony ALWAYS: http://www.mydziewczyny.pl/

„SMARTFON- przyjaciel czy wróg?

… czyli jak żyć w świecie nowych technologii?”-program profilaktyczny dla gimnazjalistów
Dnia 09.02.2017 r.  uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczyli w 2-godzinnych programie profilaktycznym mającym na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do świadomego i racjonalnego korzystania ze smartfonów. Zagadnienia związane z uzależnieniem od tego typu urządzeń zostały pokazane w sposób zrozumiały. Każdy uczeń miał okazję do analizy swojego zachowania pod kątem zagrożenia uzależnieniem. W toku warsztatów specjaliści Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii przedstawili konsekwencje, jakie niesie ze sobą życie w świecie wirtualnym, a minimalne funkcjonowanie w świecie realnym. Uświadomiono młodzieży, że komunikator nie jest w stanie zastąpić nam przyjaciela, spotkania z drugim człowiekiem, radości przebywania z nim. Takie uzależnienie może być, początkiem uzależnienia od innych środków psychotropowych, alkoholu. Tematem zajęć była również ocena stopnia prywatności i wolności w cyberprzestrzeni. Efektem zajęć powinno, być mądre i rozsądne korzystanie z nowych technologii, by nie wpaść w szpony nałogu.
Składamy serdeczne podziękowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kochanowicach za finansowe wsparcie realizacji tego przedsięwzięcia profilaktycznego .