Bezpieczne wakacje

Szanowni Rodzice!
W naszej szkole, jak co roku o tej porze – zostały zorganizowane i przeprowadzone rozmowy nt. bezpiecznego zachowania się dzieci i młodzieży podczas wakacyjnego wypoczynku. Rozmowy prowadzili wychowawcy klas, pedagog, organizatorzy wycieczek szkolnych oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.
Ponadto wraz z higienistką szkolną i z zaproszonym na prelekcję lekarzem podjęliśmy tematykę zdrowego trybu życia i zagrożeń współczesnego świata.
W dniu 7 i 8 czerwca uczniowie kl. II i III gimnazjum wzięli udział w programie profilaktycznym „Archipelag skarbów”. W duchu dobrej współpracy przekazuję Państwu w/w informacje oraz zachęcam do rozmów z synem/córką, a także do skorzystania z informacji zawartych w liście MEN – umieszczonym również na stronie naszej szkoły. Cenne informacje znajdą Państwo także na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl wraz z poradnikiem bezpiecznego wypoczynku.

List Minister Edukacji:

Z poważaniem
dyrektor M. Kukowka

Wakacyjne życzenia

sloneczkoDyrektor Zespołu Szkół w Lubecku p. Monika Kukowka wraz z Gronem Pedagogicznym życzą wszystkim uczniom naszej szkoły oraz Rodzicom dużo słońca, wspólnie spędzonych chwil w czasie wakacji, owocnych rozmów, odkrywania piękna przyrody, poznawania świata i nowych ludzi. W czasie wypoczynku pamiętajcie o własnym zdrowiu i bezpieczeństwie. Słonecznych wakacji !

Dyrektor Monika Kukowka


Więcej o akcji Bezpieczne Wakacje 2016 na stronie bezpiecznewakacje.pl

Informacja dla rodziców

  1. Przerwa świąteczna od czwartku 17. IV do wtorku 22. IV włącznie;
  2. Konsultacje z Rodzicami – 29. IV godz. 1600-1730;
  3. Kwietniowa sesja egzaminacyjna dla uczniów klas III  23, 24, 25 kwietnia
  • W tych dniach gimnazjum kl. I-II ma dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
  • 23, 24 IV Szkoła Podstawowa uczęszcza do szkoły wg planu;
  • 25 IV Szkoła Podstawowa ma wolny dzień od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Wyróżnieni nauczyciele z Zespołu Szkól w Lubecku

Pani Klaudia Matusek – nauczyciel języka polskiego oraz pani Anna Krysik – nauczyciel matematyki uczestniczą w programie „Szkoła z klasą 2.0”. Program ten angażuje dyrektora, nauczycieli jak również uczniów. Zadaniem uczestników jest wykonywanie modułowych zadań według ustalonego harmonogramu. Następnie mentorzy oceniają poziom wykonywanych zadań. Czytaj dalej

Rekrutacja 2014/2015

logo_szkoly_nr2W związku z nowymi przepisami dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 Dyrektor Zespołu Szkół w Lubecku zaprasza do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na szkolnej stronie internetowej, odpowiednio dla Oddziału Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Zarządzeniem Dyrektora z dnia 19.02.2014r. zostały powołane następujące składy Komisji Rekrutacyjnej – Załącznik 1

Dyrektor Szkoły
Monika Kukowka

 

Rekrutacja do I klasy szkoły podstawowej

Dyrektor Zespołu Szkół w Lubecku zaprasza rodziców dzieci 5-cio i 6-cio letnich zamieszkałych w obwodzie naszej Gminy na spotkanie dotyczące rekrutacji do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015, które odbędzie się 27 lutego (czwartek) o godz. 17:00 na świetlicy szkolnej. Spotkanie to będzie również okazją do zapoznania się z bazą materialną i przygotowaniem szkoły w zakresie edukacji dzieci 6-cio letnich. Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.

Czytaj dalej