Dowozy

» pobierz plik

Dowozy uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
– rok szkol. 2017/2018r.

PSP +Gimanzjum

Dowozy (poniedziałek ,środa)
I zmiana II zmiana
7:15 Pawełki 8:50 Pawełki
7:20 Kochcice 8:55 Kochcice
7:30 Glinica 9:10 Glinica
Odwozy (poniedziałek, środa)
I zmiana II zmiana
13:55 Glinica

14: 15 Glinica, Kochcice, Pawełki

15:40 Glinica, Kochcice, Pawełki
Dowozy (wtorek, czwartek, piątek)
I zmiana II zmiana
7:15 Pawełki 7:55 Pawełki
7:20 Kochcice 8:00 Kochcice
7:30 Glinica 9:10 Glinica
Odwozy (wtorek, czwartek, piątek)
I zmiana II zmiana
13:55 Glinica 14:50 Glinica, Kochcice, Pawełki
14:15 Glinica, Kochcice, Pawełki

 

autobus