Dowozy

» pobierz plik

Dowozy uczniów Zespołu Szkół w Lubecku
– rok szkol. 2016/2017r.

Dowozy (poniedziałek ,środa, czwartek)
I zmiana II zmiana
7:20 Pawełki 8:50 Pawełki
7:25 Kochcice 8:55 Kochcice
7:30 Glinica 9:10 Glinica
Odwozy (poniedziałek, środa, czwartek)
I zmiana II zmiana
13:55 Glinica

14: 15 Kochcice, Pawełki

15:40 Glinica, Kochcice, Pawełki
Dowozy (wtorek, piątek)
I zmiana II zmiana
7:20 Pawełki 7:55 Pawełki
7:25 Kochcice 8:00 Kochcice
7:30 Glinica 8:15 Glinica
Odwozy (wtorek, piątek)
I zmiana II zmiana
13:55 Glinica 14:50 Glinica, Kochcice, Pawełki
14:15 Kochcice, Pawełki

 

autobus