Informacje dla Rodziców

 • Szanowni Państwo,
  W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi ilości porcji owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach „Programu w szkole” prosimy o przekazanie poniższych informacji rodzicom dzieci uczęszczających do prowadzonej przez Państwa szkoły podstawowej.
  Uprzejmie informujemy, że od roku szkolnego 2017/2018 został uruchomiony nowy „Program dla szkół” w miejsce dotychczas realizowanych programów „Owoce
  i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych.
  W ramach programu dzieci mogą bezpłatnie otrzymywać owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz brać udział w działaniach edukacyjnych przeprowadzanych przez szkoły podstawowe mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności i rolnictwa oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.
  Produkty owocowo-warzywne objęte programem to:
  owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki
  warzywa: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki
  soki: owocowe, warzywne, mieszane
  W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 4 porcje owoców i warzyw. Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo – warzywnego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 45.
  Produkty mleczne objęte programem to:
  mleko białe
  jogurt naturalny
  kefir naturalny
  serek twarogowy
  W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 3 porcje mleka i przetworów mlecznych. Łączna liczba porcji mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu mlecznego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 40.
  Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w „Programie dla szkół” można uzyskać na stronie internetowej http://www.kowr.gov.pl/.


  Ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018
  Informacja o DOBROWOLNYM ubezpieczeniu NNW uczniów

  Szanowni Rodzice!
  Niniejszym informujemy, że wzorem lat ubiegłych Rada Rodziców naszej szkoły dokonała analizy ofert ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków złożonych przez różne Towarzystwa ubezpieczeniowe.
  Informujemy, że za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., reprezentowanego przez firmę Bezpieczny.pl sp. z o.o.

  INFORMUJEMY, ŻE TO UBEZPIECZENIE JEST DOBROWOLNE, RODZIC MOŻE UBEZPIECZYĆ DZIECKO WE WŁASNYM ZAKRESIE.

  Rodzicom, którzy w minionym roku szkolnym korzystali z ubezpieczenia firmy AXA Ubezpieczenia przypominamy, że ochrona w ramach tej polisy kończy się dn. 31.08.2017r.

  RADA RODZICÓW wybrała dwa warianty ubezpieczenia, które różnią się Sumą Ubezpieczenia:

  • składka 28 zł SU 12000 1% uszczerbku 120 zł
  • składka 48 zł SU 20000 1% uszczerbku 200 zł

  Ubezpieczenie w swoim zakresie obejmuje, między innymi:

  • rany skóry
  • oparzenia, odmrożenia
  • złamania, zwichnięcia, skręcenia
  • wstrząśnienie mózgu
  • uszkodzenia narządów słuchu wzroku
  • utrata zębów stałych
  • pobyt w szpitalu wskutek NNW

  UBEZPIECZENIE OBEJMUJE WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTÓW BEZ DODATKOWEJ SKŁADKI

  Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia

  Link do Tabeli uszczerbków: https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

  Link do zgłoszenia szkody: https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

  wniosek_roszczenie_AXA_bezpieczny.pdf

  Wszelkie zapytania dotyczące zawarcia umowy ubezpieczenia lub szczegółów związanych z ubezpieczeniem prosimy kierować do dedykowanego Opiekuna Szkoły: JOANNY MICHALIK  tel 69373739


 • Szanowni Państwo,
  Zapraszamy do zapoznania się z Zasadami Organizacji Konkursów Przedmiotowych dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów Województwa Śląskiego na rok 2017
  .


  Egzaminy gimnazjalne 2018

 • Informujemy, że na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie dostępne są komunikaty m.in o harmonogramie egzaminów gimnazjalnych, które odbędą się w dniach od 18 do 20 kwietnia 2018 roku.
 • KOMUNIKATY OKE – czytaj więcej