Rada Rodziców

RADA RODZICÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W LUBECKU 2016/2017

PrzewodniczącaHalina Trybus
 Zastępca– Dominika Steinert
Sekretarz– Danuta Nowakowska
 Skarbnik– Anna Droździok

Decyzją Rady Rodziców ustalono stawki:
1 dziecko – 50zł.
2 dziecko – 30zł.
3 dziecko – 25zł.
4 i kolejne dziecko zwolnione z opłat.

Wpłaty można dokonywać w trakcie konsultacji dla rodziców, prowadzonych przez szkołę w wyznaczonych terminach oraz na konto Rady Rodziców.

Bank Spółdzielczy w Kochanowicach 
Nr rachunku bankowego: 
48 8288 1014 5001 0132 1555 0001

 

Dodaj komentarz