Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne 2016/2017

ks. Bartysiewicz Andrzej religia
Białas Cezary wychowanie fizyczne
Ciach Krzysztof historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie
Droździok Anna język polski
Dybowska Agnieszka wychowanie fizyczne, rewalidacja
Dybowski Rafał wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Gałązka Barbara informatyka, technika, zajęcia techniczne
Grabolus Dorota matematyka, fizyka
ks. Hajok Tomasz religia
Kachel Aleksandra język polski
Kos Małgorzata nauczyciel świetlicy
Kowol Iwona nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Kukowka Monika Dyrektor Szkoły; nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Lesik Ewa język niemiecki, zajęcia komputerowe, informatyka, zajęcia techniczne
Maruszczyk Anna geografia, przyroda
Matusek Klaudia język polski, logopeda
Menderak Agnieszka
zast. Zębik Jadwiga
zast. Pluta Joanna
chemia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie
Pawełka Justyna
zast. Andryszczak Adam
plastyka
Pisula-Kożuch Monika język angielski
Piątek Karina matematyka
Pięta Ewa Wicedyrektor Szkoły, muzyka, nauczyciel bibliotekarz
Połap Oliwia język niemiecki
Sadziak Przemysław nauczyciel świetlicy
Sawicka Dorota język angielski, fizyka
Skiba Dominika nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Steinert Dominika nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Strzoda Beata asystent nauczyciela
Strzoda Mariola pedagog szkolny, doradca zawodowy
Zakrzewska Iwona nauczyciel edukacji przedszkolnej

 

Dodaj komentarz