OTWARCIE "WIOSKI INTERNETOWEJ"

 

     Dnia 23.02.2009r. w naszej szkole miało miejsce doniosłe wydarzenie. Nastąpiło uroczyste otwarcie "WIOSKI INTERNETOWEJ".

   Projekt "Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich" realizowany jest przez Fundację Regionalną Agencji Zatrudnienia. Lubecka WIOSKA INTERNETOWA jest wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy z bogatym zestawem oprogramowania i szerokopasmowym dostępem do Internetu. Dzięki tym udogodnieniom nasi wychowankowie i mieszkańcy Lubecka będą mogli poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

         

 

           

 

         

 

    Projekt „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” realizowany przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Optoland S.A. jest odpowiedzią na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w styczniu 2007 roku w ramach Działania 2.1a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Głównym celem projektu jest utworzenie na terenie całego kraju sieci ponad 470 Centrów Kształcenia na odległość na wsiach, a w rezultacie zapewnienie mieszkańcom terenów wiejskich możliwości edukacji w formie on-line. Tym samym projekt ma umożliwić uzupełnianie bądź poszerzanie wiedzy i kwalifikacji. Każde Centrum Kształcenia jest wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy (5, 10 lub 15 stanowisk roboczych i 1 stanowisko obsługi) z bogatym zestawem oprogramowania i szerokopasmowym dostępem do Internetu. Dodatkowo projekt zakłada wyposażenie w meble biurowe, telefony VOIP, urządzenia wielofunkcyjne, rzutniki multimedialne i inny niezbędny sprzęt. Korzystającym z zasobów Centrów Kształcenia (Beneficjentem Ostatecznym) może być każdy mieszkaniec gminy wiejskiej, niezależnie od jego wieku, płci, poziomu wykształcenia i sytuacji zawodowej. Korzystanie z Centrów Kształcenia jest bezpłatne.

www.wioskainternetowa.pl