PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. KONSTANTEGO DAMROTA

W LUBECKU

 

 

 
 

 

           
 

 

 

 
 

         Publiczna Szkoła Podstawowa im. Konstantego Damrota liczy 106 uczniów, którzy uczą się w 6 oddziałach.

         W tym roku szkolnym przyjęto 9 uczniów do klasy „0”.

         Do szkoły podstawowej w Lubecku uczęszczają dzieci z:

-         Lubecka,

-         Pawełek,

-         Glinicy,

-         Lublińca.

W szkole funkcjonuje:

Świetlica szkolna

Przeznaczona jest dla wszystkich uczniów, szczególnie dla uczniów dojeżdżających do szkoły. W świetlicy prowadzone są :

-         zajęcia wpływające na rozwój umysłowy dzieci,

-         zajęcia socjoterapeutyczne,

-         zajęcia z elementami sportu,

-         zajęcia plastyczne.

 

Stołówka szkolna:

Z możliwości zjedzenia obiadu i wypicia herbaty korzystają wszyscy chętni uczniowie. Dodatkowo dla 21 uczniów obiady są refundowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Biblioteka szkolna:

Biblioteka udostępnia swe zbiory uczniom w godzinach:

 

     Poniedziałek:    11.30 – 15.30

     Wtorek:             8.00 –11.00

     Środa:                8.30 – 11.00 , 13.00 – 15.30

     Czwartek:          8.00 – 10.30

W pomieszczeniach szkoły działa ponadto Publiczna Biblioteka Gromadzka

 

Pedagog szkolny, pracuje w godzinach:

 

poniedziałek:  12.20-13.05

wtorek:           10.10-11.10

środa               12.20-13.05

czwartek:        8.30- 9..15

piątek :            11.15-12.00

 

 

W tym roku szkolnym proponujemy uczniom szkoły podstawowej następujące zajęcia pozalekcyjne:

-         koło polonistyczne

-         koło przyrodnicze

-         koło taneczne

-         koło z języka niemieckiego

 

Tradycją Publicznej Szkoły Podstawowej im. Konstantego Damrota jest obchodzenie dnia patrona 21 marca.