KODEKS PRZEDSZKOLAKA

(opracowany w oparciu o propozycje dziecięcej społeczności)

Przedszkolak:

 - przestrzega umów w grupie

- kulturalnie zachowuje się podczas zajęć i przy stole

- jest koleżeński i miły

- zgłasza nauczycielce swoje dolegliwości i niedyspozycje

- dba o porządek w sali i na terenie przedszkola

- nie używa brzydkich słów

- bawi się nie czyniąc nadmiernego hałasu

- przestrzega higieny osobistej

- niesie pomoc młodszym i słabszym

- jest przyjacielem przyrody

- dba o bezpieczeństwo swoje i innych

 

KONTRAKT WSPÓŁPRACY RODZICÓW Z NAUCZYCIELEM

1.       Przychodzimy na zebrania rodziców.

2.       Jesteśmy punktualni.

3.       Jesteśmy aktywni podczas spotkań.

4.       W czasie spotkań dzielimy się spostrzeżeniami na temat rozwoju dzieci.

5.       Obdarzamy się zaufaniem, jesteśmy dyskretni.

6.       Wspólnie organizujemy spotkania okolicznościowe i uroczystości z udziałem dzieci oraz aktywnie w nich uczestniczymy.

7.       Rozważamy krytyczne uwagi na temat nauczyciela, rodziców i dziecka, wiedząc, że podyktowane są one troską o rozwój i dobro dziecka.