Jeżeli masz wrażenie, że nikt nie ma dla Ciebie czasu....nikt Cię nie rozumie, a cały świat wali Ci się na głowę… daj sobie szansę…

Przyjdź….Porozmawiaj…Pedagog szkolny to taka osoba do której zawsze możesz przyjść po pomoc, wsparcie, poradę…..razem poszukamy rozwiązania…

Zapraszamy  !!! Zapewniamy anonimowość i dyskrecję.

 

 

 

 

PEDAGOG SZKOLNY

 

   DLA RODZICA

    DLA UCZNIA

    DLA NAUCZYCIELA

 

Jeżeli chcesz porozmawiać o ważnych dla Ciebie sprawach, potrzebujesz pomocy lub wsparcia – zapraszam

pedagog szkolny- Mariola Strzoda

Godziny pracy pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej

mgr Mariola Strzoda

 

Poniedziałek   9.00-11.00

                                                        Środa           13.40- 14.10

Czwartek       9.00-10.30

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego w Gimnazjum

mgr Mariola Strzoda

 

Poniedziałek   11.00-12.00

                                                        Wtorek         13.10-15.40

                                                        Środa            14.10 -15.40

Czwartek        10.30-11.30

 

 
 

Zadania pedagoga szkolnego

  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  • określanie form i sposobów pomocy uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • podejmowanie działań profilaktyczno -wychowawczych  wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
  • wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły,
  • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
  • działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  • wspieranie inicjatyw młodzieżowych

Pedagog współpracuje z innymi instytucjami pozaszkolnymi tj:

-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kochanowicach,

-Komendą Powiatową Policji w Lublińcu,

-Publiczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,

-Sądem Rejonowym w Lublińcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich.