DYREKTOR SZKOŁY

 

MGR  MONIKA  KUKOWKA

PRZYJMUJE

 

 
 
  • każdy piątek w godzinach 800 - 900

  • w czasie comiesięcznych konsultacji

  • w sytuacjach pilnych po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu terminu w sekretariacie szkoły

Pozostałych petentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie szkoły

 

 
 

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY

MGR  EWA PIĘTA