DNI WOLNE 2013/2014

 

 
 

Informacja dla rodziców

            Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010r. Nr 186, poz. 1245) Dyrektor Zespołu Szkół w Lubecku, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego informuje, że w roku szkolnym 2013/2014 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą:

SZKOŁA PODSTAWOWA

GIMNAZJUM

02.01.2014r.

02.01.2014r.

03.01.2014r.

03.01.2014r.

01.04.2014r.

23.04.2014r.

25.04.2014r.

24.04.2014r.

02.05.2014r.

25.04.2014r.

20.06.2014r.

02.05.2014r.

-

20.06.2014r.