PowrótStrona główna

Dzień Seniora w Lubecku 
Do Szkolnego Kalendarza Imprez  Zespołu Szkół w Lubecku na stałe już wpisał się Dzień Seniora organizowany w  lubeckim Sołectwie. Również w tym roku szkolnym, 24 października  uczniowie naszego Zespołu Szkół  zaprezentowali  program artystyczny przygotowany specjalnie na   tę okazję. Do występów włączyli się uczniowie ze wszystkich grup wiekowych, którzy pod okiem nauczycieli i wychowawców   uświetnili  ten szczególny dzień. Dzieci i młodzież chętnie włączyła się do przygotowań , a nauczyciele zadbali, aby  występ zawierał różne elementy  dorobku artystycznego naszej szkoły. Były więc popisy wokalne, taneczne i  recytatorskie. Przygotowania dotyczyły również sfery organizacyjnej – pomocy w organizowaniu obsługi stołów oraz nagłośnienia. Na program  złożyły się m.in.  barwne tańce klasy II i IV szkoły podstawowej, wokalne popisy Olgi Petryk z kl. IV  i Julii Bal z kl. V. Swoje umiejętności instrumentalne zaprezentowała na skrzypcach  Agatka Kachel z IV klasy, recytacją  popisała się Emilka Zalas. Gimnazjaliści, uczniowie klasy IIb - Michał Baron,  Mateusz Kuc i Rafał Niesłony przedstawili po śląsku  jeden z najsłynniejszych wierszy Aleksandra Fredry pt. „Paweł i Gaweł” . Jako szkoła jesteśmy zawsze chętni do pomocy i otwieramy się na wszelkie propozycje współpracy z instytucjami i przedstawicielami samorządu terytorialnego. Jako nauczyciele i wychowawcy czerpiemy  z tego satysfakcję. Prezentując efekty szkolnej pracy i talenty  uczniów sprawiliśmy nie tylko radość  Seniorom,  ale  ukazaliśmy młodym właściwe postawy i relacje wobec starszego pokolenia.Na górę