PowrótStrona główna

List Minister Edukacji Narodowej

  

    Dyrektor  Zespołu Szkół w Lubecku, w imieniu Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas, przesyła list zawierający informacje dotyczące właściwego przygotowania  szkół na przyjęcie sześciolatków i zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków wychowania i opieki.

„Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych

Informuję, że Prezydent RP Bronisław Komorowski 11 października 2013 roku podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Treść ustawy jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rządowego Centrum Legislacji. W najbliższym czasie zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z nowymi przepisami:

Wprowadzone zostało także ograniczenie liczebności uczniów w oddziałach klas pierwszych. Od września 2014r. nie będzie mogła ona przekroczyć 25 dzieci. Rok później ta zasada obejmie zarówno klasy pierwsze jak i drugie. Od roku szkolnego 2016/2017 wszystkie oddziały klas od pierwszej do trzeciej nie będą mogły liczyć więcej niż 25 uczniów. Należy wskazać jednak, że obecnie, w zdecydowanej większości szkół podstawowych, średnia liczebność oddziału klasy pierwszej nie przekracza 25 uczniów (92% szkół), na terenach wiejskich odsetek ten jest jeszcze wyższy (w 97% szkół).

W latach 2014/15 i 2015/16 uczniowie do pierwszej klasy będą przyjmowani według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od najmłodszych. Rozwiązanie takie pozwoli na grupowanie w poszczególnych oddziałach klasowych uczniów w zbliżonym wieku. ”

Na podstawie: Strony internetowej MEN oraz listu Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół  z 18 października 2013 r

Na górę