Moje bezpieczne (?) dziecko

W tym roku rozpoczęła się kampania społeczna zatytułowana „Moje bezpieczne (?) dziecko”, której głównym celem jest zapobieganie i reagowanie na seksualne wykorzystywanie dzieci. Również w naszej szkole podejmowane są działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa uczniów w ramach ogólnopolskiej kampanii.

List Rzecznika Praw Dziecka


Reforma edukacji – Dobra szkoła

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi reformy edukacji:

„Przygotowana reforma edukacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.”

Źródło: http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Więcej informacji na stronie MEN – Dobra szkoła.

Szkolny Dzień Profilaktyki w Szkole Podstawowej – pt. „Znamy swoje prawa i obowiązki”

Dnia 29.11.2016 r.  w Szkole Podstawowej odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki.  W tym roku bogaty i urozmaicony program artystyczny przedstawiły prawie wszystkie oddziały klasowe. Celem przedsięwzięcia  było pokazanie profilaktyki pozytywnej, pierwszorzędowej w kontekście praw dziecka i człowieka. Widownię zapełnili uczniowie klas I-VI oraz dyrekcja szkoły, rodzice, wychowawcy i nauczyciele.  Program prowadził niezawodny w swej roli- Michał Osuch z kl. IV. Występy uczniów rozpoczęła Eliza Bielacha z kl. IV pięknie wykonaną piosenką „Lustra” Natalii Szreder .  Następnie w kilku scenkach profilaktycznych wzorowo w swoje role wcielili się uczniowie klasy IV i VI pokazując uczucia i pozycję w szkole osoby odrzuconej przez grupę, nakłanianej do złego, rodzeństwa żyjącego w ciągłym konflikcie. Aktorzy dali nam pozytywne rozwiązania tych trudnych sytuacji, zachęcili do prawidłowej reakcji na przejawy dyskryminacji i przemocy. Pani Dyrektor zwróciła uczniom uwagę, dlaczego warto być dobrym i co każdy z nas może zrobić, by wszyscy w szkole czuli się dobrze i bezpiecznie.

Czytaj dalej

Warsztaty antydyskryminacyjne z gimnazjalistami

Dnia 22.11.br. w naszej szkole gościliśmy specjalistę z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu – p. mgr Marzenę Barwicką. Spotkała się ona z uczniami klasy I b na zajęciach poświęconych wykluczeniu z grupy. Warsztat miał  za zadanie zwiększenie empatii u uczniów, zachęcanie do czynnego działania w sytuacji, gdy ktoś z powodu stereotypów wykluczany jest z grupy. Miał również na celu wskazanie na różnice międzyludzkie, które mogą stać się bogactwem danej grupy, a nie powodem do wyśmiewania i dyskryminowania. Uczniowie na zajęciach wykazali się dużą wiedzą w temacie. Zajęcia odbyły się zgodnie z harmonogramem Szkolnego Programu Profilaktyki w Gimnazjum.

Mnemotechniki w klasach I gimnazjalnych

mnemotechnikiDnia 24.11.br. w naszej szkole uczniowie klas I gimnazjum aktywnie uczestniczyli w warsztatach mnemotechnik. Zajęcia przeprowadziła specjalistka z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – psycholog p. mgr Liliana Białas. Zajęcia miały na celu lepsze wykorzystanie potencjału każdego ucznia oraz szybsze i bardziej efektywne uczenie się. W trakcie programu uczniowie poznali techniki zapamiętywania i sposoby ich wykorzystania na materiale szkolnym. Program zawierał także ćwiczenia rozwijające funkcje poznawcze – koncentrację uwagi, pamięć wzrokową, wyobraźnię, myślenie indukcyjne i dywergencyjne. W trakcie programu uczniowie mieli okazję zbadać dominujące u siebie modalności oraz sposoby ich wykorzystania w procesie zapamiętywania i uczenia się. Mamy nadzieję, że cel zajęć został osiągnięty i uczniowie będą stosować poznane mnemotechniki w procesie uczenia się, co zwiększa ich szanse na lepsze przyswajanie wiedzy i znajdzie odzwierciedlenie w  szkolnych ocenach.

Akcja w klasach I-III Szkoły Podstawowej: „Jestem bezpieczny na drodze!”

Dnia 24.11.br. w naszej szkole uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej spotkali się funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego i Zespołu ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu celem przypomnienia sobie podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze. Celem akcji jest zwrócenie uwagi  uczniów na bezpieczeństwo na drodze w warunkach ograniczonej widoczności i zmniejszenie zdarzeń drogowych z udziałem dzieci.  Nasi najmłodsi  uczniowie wykazali się dużą wiedzą w temacie, bycia bezpiecznym. Wspólnie stwierdzono że elementy odblaskowe są konieczne i sprawiają, że każdy pieszy jest widoczny z odległości kilkuset metrów. Bez tego elementu kierowca może zauważyć ciemną sylwetkę zaledwie kilka metrów przed pojazdem.   Czytaj dalej

„Ciężko pracować trzeba na kawałek chleba.”

O tym mogli się przekonać uczestnicy wycieczki do Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie. Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej  zapoznali się z historią chleba, maszynami i urządzeniami do jego produkcji wykorzystywanymi. Nabrali szacunku do niego. Mieli okazję sami uformować ciasto w sali wypieków, które na koniec zwiedzania zjedli. Podziwiali zbiory, które obejmują już kilka tysięcy eksponatów w postaci maszyn i urządzeń, zdjęć, obrazów, przedmiotów codziennego użytku. Przez chwilę mogli przenieść się w dawne czasy i ugościć w starej cukierni. Z zainteresowaniem oglądali stare komputery i sprzęt do nurkowania. Zasiedli w ławkach, w historycznej klasie, a pani nauczycielka symbolicznie uderzyła każdego drewnianym piórnikiem w rękę. Czas spędzony w muzeum z pewnością pozostanie na długo w pamięci uczestników.
Twórcą Muzeum Chleba jest Piotr Mankiewicz, którego zaliczyć należy do pasjonatów kolekcjonerstwa najwyższego szczebla. Zaczął on od niewinnego „zbieractwa” i kupowania eksponatów na targach staroci. W czasie wojny doświadczył głodu, stąd jego wielki szacunek i potrzeba uświadamiania innym, jak wielką wartością jest ten najprostszy i zarazem najwspanialszy posiłek. Z pewnością udało mu się te wartości przekazać naszym najmłodszym uczniom. Czytaj dalej

20 Listopada 2016- III Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Dnia 21.11.16 r. z okazji III Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w naszej szkole na każdej przerwie uczniowie mieli okazję zobaczyć przygotowane prezentacje, teledyski  i bliżej zapoznać się z Konwencją o Prawach Dziecka. Dzień ten  jest obchodzony w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 r. Choć dzieciaki swój szczególny dzień mają 1 czerwca, Polska jako członek Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych pragnie propagować datę 20 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, by przypomnieć, że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa. Rzecznikiem praw dziecka w Polsce jest Marek Michalak. Czytaj dalej

Sukcesy sportowe uczniów Zespołu Szkół w Lubecku

Miesiące październik i listopad były bardzo pracowite dla uczniów Zespołu Szkół w Lubecku pod względem sportowym. W liczbie ponad 50 osób pod opieką A. Dybowskiej, R. Dybowskiego i C. Białasa, uczestniczyli 7 października w Biegu o Nóż Komandosa w Lublińcu. Uczennica Dominika Kaczmarczyk z klasy IIIb wywalczyła drugie miejsce, a Martyna Nowak z IIb trzecie miejsce w kategorii dziewcząt szkół gimnazjalnych. Ponadto reprezentacja Gimnazjum dostała statuetkę i medal za liczny udział w biegu, klasyfikując się na drugim miejscu pod względem liczby uczestników.
11 października uczniowie Gimnazjum w Lubecku z opiekunem R. Dybowskim wzięli udział w finale powiatu lublinieckiego w sztafetowych biegach przełajowych, gdzie dziewczęta zajęły trzecie miejsce za szkołami z Lublińca i Koszęcina, a chłopcy uplasowali się na drugim miejscu i wspólnie z Gimnazjum nr 1 z Lublińca awansowali do finałów rejonu Tarnowskie Góry, gdzie 25 października po dramatycznej walce w końcówce biegu również zajęli drugie miejsce. Czytaj dalej

Przygoda z programowaniem – lekcja pokazowa

10 listopada odbyła się w naszej szkole lekcja pokazowa przeprowadzona w ramach pilotażu dotyczącego nauki programowania realizowanej jako innowacja pedagogiczna „No problem – umiem już programować” skierowanej do uczniów klasy czwartej. Scenariusz lekcji pokazowej z elementami programowania obiektowego przygotowała p. Ewa Lesik nauczyciel zajęć komputerowych. Lekcja odbyła się w obecności zaproszonych gości – przedstawicieli organu prowadzącego, dyrekcji, przedstawicieli rodziców, a także innych nauczycieli. Celem lekcji Przygoda z programowaniem, było wprowadzenie pojęcia programowanie, algorytm, poznanie środowiska Scratch oraz programowania obiektowego mBlock na przykładzie robota Mbot.
Dzieci miały okazję  dowiedzieć się czym jest programowanie –  na przykładzie  nie związanym z komputerem, aby następnie pracując w programie Scratch móc samemu zaprogramować sposób poruszania się na ekranie się małego duszka. Uczniowie z zaangażowaniem wykonywali kolejne polecenia, niezwykle chętnie współpracowali – mieli okazję poczuć się jak prawdziwi programiści. Jednak najbardziej spektakularnym momentem lekcji było zaprezentowanie uczniom (a także gościom) rzeczywistych możliwości, jakie daje programowanie, poprzez sterowanie prawdziwym robotem Mbot. Czytaj dalej